Wydawnictwo Przedświt powstało w październiku 1982 roku i stało się szybko jednym z największych podziemnych wydawnictw. Zostało założone przez Wacława Holewińskiego i Jarosława Markiewicza (1942-2010). Ambicją wydawnictwa była edycja wszelkiej, nie tylko politycznej, literatury, która nie mogła ukazać się w obiegu oficjalnym.

Dzięki działalności Przedświtu polscy czytelnicy mogli po raz pierwszy poznać utwory, które z różnych przyczyn zablokowała peerelowska cenzura – zarówno tłumaczenia, jak i utwory polskich autorów. W zakresie zainteresowań wydawnictwa znajdowała się przede wszystkim literatura piękna, eseistyka historyczna i literacka, oraz literatura faktu.

W ciągu 7 lat nakładem Przedświtu ukazało się ponad 160 tytułów (w nakładach 2 – 8 tysięcy egz.), z których tylko sześć było przedrukami, wszystkie pozostałe to pierwodruki, wśród nich wiele książek, które weszły do kanonów polskiej literatury.

Jako jedna z niewielu podziemnych oficyn Przedświt wydał wiele tomików poezji, zarówno znanych autorów, jak i debiutantów (Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy).

Na tej stronie chcemy przedstawić historię i dorobek wydawnictwa, które odegrało niemałą rolę w kulturze niezależnej lat osiemdziesiątych i dołożyło swoją cegiełkę w budowie drogi ku niepodległej Polsce. Dzięki wydawnictwom podziemnym i prasie Solidarności rosła świadomość społeczna i narodowa, a zarazem otucha, że takich, którzy myślą podobnie, i nie chcą być niewolnikami totalitarnego systemu, jest bardzo wielu.

Jednym z takich wydawnictw był Przedświt.