Pamięci Jarosława Markiewicza

Zapis spotkania poświęconego pamięci Jarka Markiewicza, które odbyło się 16 listopada 2010 roku w siedzibie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Wspominają kolejno:
Wacław Holewiński, Jacek Dobrowolski, Marek Porębowicz, Iwona Smolka, Krzysztof Siemieński, Krystyna Rodowska, Tomasz Jastrun, Wiesław Bieliński, Lech Robakiewicz, Alicja Kozakiewicz, Jacek Lilpop