Wywiad z Wacławem Holewińskim

Fragmenty wywiadu z Wacławem Holewińskim (październik 2009)