Bibliografia

Wykaz publikacji Przedświtu

Książki i tomiki poetyckie

(aby zobaczyć okładkę, kliknij na tytuł)

Anonim (Krzysztof Karasek). Sceny z Grottgera i inne wiersze, 1984, 36 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Projekt okładki: Jarosław Markiewicz (wykorzystany rysunek Macieja Cichockiego), ilustracje: rysunki Macieja Cichockiego.

Władysław Bartoszewski. Syndykat Zbrodni, 1989, 35 s., przedruk: „Spotkania” 1986.
Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL.

Adam Bień. Bóg jest wyżej, dom jest dalej, 1986, 200 s.
Wspomnienia działacza ruchu ludowego, pierwszego zastępcy delegata rządu londyńskiego na kraj, jednego z oskarżonych w moskiewskim „procesie szesnastu”. Kontynuacja książki Bóg wysoko, dom daleko, wydanej w obiegu oficjalnym.

Tadeusz Bór-Komorowski. Armia Podziemna, 1988, t. 1: 195 s., t. 2: 199 s.
Wspomnienia komendanta AK z okresu Powstania Warszawskiego.

Jan Brzoza (Bohdan Skaradziński). Polski Rok 1919, 1987, 274 s.
Publicystyczny opis dramatycznego i mało znanego okresu historii Polski.

Krzysztof Czabański. ABC, 1985, 87 s.
Powieść o postawach ludzi wobec PRL-u, ich ewolucji, zarówno w pozytywnych, jak i negatywnych aspektach.

Lidia Czukowska. Zapiski o Annie Achmatowej, 1989, 170 s.
Odtworzony z pamięci zapis rozmów między autorką a jedną z najwybitniejszych poetek rosyjskich.

Marek Czuku. W naszym azylu, 1989, 34 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Norman Davies. Boże igrzysko, 1987, 105 s., tłum. Anna Ponarska (Anna Żukowska-Maziarska)
i Józef Piwko (Jacek Maziarski), wstęp do wyd. polskiego – Jerzy Holzer.
Wybór z obszernej pracy dotyczącej historii Polski, obejmujący lata 1918–1980.

Norman Davies. Biały Orzeł – Czerwona Gwiazda. Wojna polsko-sowiecka 1919-1920, 1988, 213 s.,
przedmowa A.J.P. Taylor, tłum. Urszula Karpińska.
Rozważania znanego brytyjskiego historyka na temat wojny polsko-bolszewickiej, jej uwarunkowań i skutków.

Stanisław Esden-Tempski. Między sierpniem a młotem, 1988, 115 s.
Strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej – dzieje alter ego autora.

Stanisław Esden-Tempski. Organy Rosji pracują nocą, 1984, 15 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Projekt okładki: Jarosław Markiewicz (wykorzystana reprodukcja rysunku nierozpoznanego artysty), ilustracja: reprodukcja fotografii anonimowego artysty.

Władysław Gancewicz. Człowiek nr 102078, 1984, 141 s. Projekt okładki: Jarosław Markiewicz, przy wykorzystaniu pracy Zdzisława Beksińskiego.
Wspomnienia z pobytu w łagrach radzieckich.

Józef Garliński. Politycy i żołnierze, 1986, 311 s.
Meandry polityki polskiej z okresu II wojny światowej w opisie znanego historyka. Przedruk z londyńskiej „Odnowy”.

Wojciech Giełżyński. Budowanie Niepodległej, 1985, 200 s.
Książka, która opowiada, jak ludzie lewicy walczyli o niepodległość Polski.

Zbigniew Gluza. Epizod, 1987, 155 s. Wspomnienia i refleksje z pobytu w areszcie śledczym.

Martin Harniček. Mięso, 1984, 58 s. (II wyd. 1989, 94 s.), tłum. Janusz Anderman.
Antyutopijna powieść czeskiego pisarza.

Krystyna Jagiełło. Jeszcze jeden mazur dzisiaj, 1987, 113 s.
Debiut powieściowy dziennikarki tygodnika „Literatura”.

Tomasz Jastrun. Czas pamięci i zapomnienia, 1985, 58 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. projekt okładki: Jarosław Markiewicz (wykorzystany rysunek Wiesława Rosochy), ilustracje: rysunki Wiesława Rosochy.

Tomasz Jastrun. Na skrzyżowaniu Azji i Europy, 1983, 48 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Projekt okładki: Jarosław Markiewicz (wykorzystany fragment akwaforty Henryka Wańka), ilustracje: reprodukcje akwafort Henryka Wańka.

Tomasz Jastrun. Zapiski z błędnego koła, 1983, 46 s.
Burzliwy okres szesnastu miesięcy pierwszej „Solidarności” oraz początek stanu wojennego opisany przez znanego poetę.

Jerzy Jochimek. Za kręgiem, 1987, 291 s., posłowie Józef Henryk Wiśniewski.
Cztery pierwsze tomy cyklu Daleko albo jeszcze dalej, pisanego od 1955 roku i opartego na własnych przeżyciach w łagrach radzieckich.

Anna Kalinowska. Krótka smycz, 1989, 83 s.
Powieść o ludzkich ograniczeniach i trudnych wyborach.

Pavel Kohout. Degrengolada, 1988, 27 s., tłum. Andrzej S. Jagodziński.
Dramat poświęcony Vaclavowi Havlowi, opisujący przesłuchanie najbardziej znanego czeskiego dysydenta w siedzibie
Służby Bezpieczeństwa.

Leszek Kołakowski. Kłopoty z Polską, 1983, 45 s.
Pytania o Polskę i jej przyszłość w eseju najwybitniejszego współczesnego filozofa polskiego. Fragmenty zbioru esejów pt: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Przedruk z londyńskiego „Aneksu”.

Sandor Kopacsi. W imieniu klasy robotniczej, 1988, 186 s., przeł. z francuskiego Waldemar Maj (W.M.).
Relacja komendanta milicji w Budapeszcie, czołowej postaci rewolucji 1956 roku na Węgrzech.

Anka Kowalska. Racja stanu, 1985, 26 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Projekt okładki: Jarosław Markiewicz (wykorzystana reprodukcja litografii Barbary Zbrożyny), ilustracje: reprodukcje litografii Barbary Zbrożyny.

Ryszard Krynicki. Jeżeli w jakimś kraju, 1983, 16 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Projekt okładki: Jarosław Markiewicz (wykorzystany fragment rysunku Andrzeja Kraski), ilustracje: reprodukcje rysunków Andrzeja Kraski.

Ryszard Krynicki. Niewiele więcej i nowe wiersze, 1984, 39 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Projekt okładki: Jarosław Markiewicz (wykorzystany fragment grafiki „Samodybowanie” Jacka K. Zielińskiego), ilustracje: reprodukcje rysunków Jacka K.
Zielińskiego.

Milan Kundera. Księga śmiechu i zapomnienia, 1984, 128 s., tłum. Paweł Heartman (Piotr Godlewski) i Beata Rój-Porubska (Andrzej S. Jagodziński).
Obraz losów narodu czeskiego po upadku Praskiej Wiosny, przedstawionych w charakterystyczny dla Kundery sposób z ironiczną
zjadliwością i humorem.

Józef Kuśmierek. Consensus tak, ale. . . , 1986, 46 s.
Granice dozwolonego kompromisu i co z niego wynika.

Józef Kuśmierek. Credo, 1983, 68 s.
To, co najważniejsze do zrobienia przez Polaków. Jeszcze jedna interwencja słynnego reportażysty.

Józef Kuśmierek. Polska a Zachód czyli oczekiwanie pomocy, 1983, 91 s.
Proces zadłużania się Polski na Zachodzie i zmarnowanych szans w opisie znanego autora reportaży.

Jiři Lederer. Czeskie rozmowy, 1987, 180 s., tłum. Adam Rajski (Joanna Goszczyńska) i Halina Kuligowska (Kalina Śniegocka).
Rozmowy autora z wybitnymi pisarzami czeskimi i słowackimi, którzy zamilkli po 1968 roku.

Ewa Lipska. Przechowalnia ciemności, 1985, 32 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Cezary Listowski. Strzępy, 1984, 88 s., na str. tytułowej rys. Andrzeja Kraski.
Powieść o egzystencji człowieka w systemie totalitarnym.

Jan Lityński. Solidarność – problemy, znaki zapytania, 1984, 19 s.
Próba odpowiedzi na pytanie o przyszłość i charakter „Solidarności”.

Maciej Łopiński, Marian Moskit (Zbigniew Gach), Mariusz Wilk. Konspira, 1984, 146 s.
Rozmowy z czołowymi przywódcami „Solidarności” o rodzącym się podziemiu.

Jerzy Malewski (Włodzimierz Bolecki). Widziałem wolność w Warszawie, 1984, 61 s.
Eseje dotyczące literatury i polityki.

Marek Mayer (Ryszard Holzer). Kilkanaście wierszy, 1984, 20 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. projekt okładki: Jarosław Markiewicz (wykorzystany rysunek Junoszy (Łukasza Ługowskiego), ilustracje: rysunki Junoszy (Łukasza Ługowskiego).

Piotr Mitzner. Podróż do ruchomego celu, 1985, 27 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. projekt okładki: Wiesław Gołuch, ilustracje: Wiesław Gołuch.

Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew. Ostatnie słowo wygłoszone w Okręgowym Sądzie Wojskowym w Warszawie, 1983, 30 s.

Michał Moszkowicz. Nekrolog, 1989, 70 s.
Powieść emigracyjnego pisarza.

Grzegorz Musiał. Listy do brata, 1983, 15 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Projekt okładki: Jarosław Markiewicz (wykorzystana rycina o tematyce mitologicznej), ilustracje: reprodukcje rycin o tematyce mitologicznej nierozpoznanego autora oraz rysunków różnych

Jakub Nadbystrzycki (Wacław Oszajca). List ze strajku, 1983, 15 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Marek Nowakowski. Rachunek, 1984, 13 s. Proza poetycka. Seria Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Projekt okładki: Jan Bokiewicz, ilustracje: Jan Bokiewicz (na stronie 15 Jarosław Markiewicz dodał reprodukcję rysunku anonimowego autora).

Jan Nowak (Zdzisław Jeziorański). Wojna w eterze, 1986, 301 s.
Wspomnienia autora z okresu pełnienia funkcji dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE.

Stanisław Nowicki (Stanisław Bereś). Pół wieku czyśćca, 1986, 194 s.
Rozmowy autora z Tadeuszem Konwickim.

Tadeusz Nyczek. Powiedz tylko słowo, 1985, 233 s.
Szkice o poezji pokolenia 1968.

Kazimierz Orłoś. Przechowalnia, 1985, 77 s.
Kolejna powieść znanego pisarza, szydząca z absurdów „realnego socjalizmu”.

Zyta Oryszyn. Madam Frankensztajn, 1984, 52 s.
Groteskowa powieść znanej pisarki, będąca obrachunkiem z dusznością i absurdami peerelowskiej rzeczywistości.

Antoni Pawlak. Zmierzch i grypsy, 1984, 19 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Projekt okładki: Wiesław Gołuch, ilustracje: Wiesław Gołuch.

Antoni Pawlak, Marian Terlecki. Każdy z was jest Wałęsą, 1984, 82 s.
Książka poświęcona osobie Lecha Wałęsy, a w szczególności faktowi otrzymania przez niego Pokojowej Nagrody Nobla.

Stanisław Piekut. Pod krwawym niebem. Z Polski do Rosji Stalina, 1986, 119 s.
Pamiętniki z pobytu autora w sowieckich łagrach.

Kazimierz Podlaski (Bohdan Skaradziński). Białorusini-Litwini-Ukraińcy. Nasi wrogowie – czy bracia?, 1984, 90 s.
Opracowanie znanego publicysty historycznego „Więzi”, dotyczące relacji Polski z jej sąsiadami. Wyd. II – poprawiona wersja pracy pt. Bracia nasi? Rzecz o Białorusinach, Litwinach i Ukraińcach,. Wyd. Słowo, 1983.

Grzegorz Przemyk. Syn a może sen, 1986, 55 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy autorstwa tragicznie zmarłego młodego poety, syna B. Sadowskiej. Projekt okładki: Jarosław Markiewicz (wykorzystana reprodukcja linorytu Barbary Ur (Barbary Piwarskiej), ilustracje: reprodukcje rysunków Andrzeja Jana Piwarskiego z cyklu „Hommage á Grzegorz Przemyk”.

Adam Rosenbusch. Radio Erywań odpowiada, 1989, 82 s., (II wyd. 1989).
Zbiór dowcipów z serii „Radio Erywań…”

Adolf Rudnicki. Sto lat temu umarł Dostojewski, 1984, 90 s. Książka, przez wiele lat zatrzymywana
przez cenzurę, ukazująca fascynację Rudnickiego Dostojewskim jako outsiderem, który boleśnie trafiał w samo sedno moralnych i historycznych schorzeń epoki.

Jarosław Marek Rymkiewicz. Mogiła Ordona, 1984, 31 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Projekt okładki: Jarosław Markiewicz (wykorzystana reprodukcja ryciny nierozpoznanego artysty).

Barbara Sadowska. Słodko być dzieckiem Boga, 1984, 30 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Projekt okładki: Jarosław Markiewicz (wykorzystana reprodukcja akwaforty Anny Mizerackiej), ilustracje: reprodukcje rysunków i grafik Anny Mizerackiej.

Barbara Sadowska. Wiersze ostatnie, 1986, 27 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Projekt okładki: Marek Bloch, ilustracje: Marek Bloch oraz fotografie Barbary Sadowskiej nieznanego autora.

Henryk Siewierski. Spotkanie narodów, 1988, 140 s.
Zbiór esejów dotyczących dziejów Polaków w ZSRR w latach 1939-1942.

Kamil Sipowicz. Tajemnicze dzieje pierwiastków, 1983, 22 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Projekt okładki: Witold Popiel, ilustracje: Henryk Waniek.

Piotr Skórzyński. Jeśli będziesz ptakiem, 1988, 101 s.
Powieść, której fabuła toczy się w stanie wojennym. Młody opozycjonista i córka wysokiego funkcjonariusza SB romansują ze sobą. Dobrze oddany rozwichrzony klimat konspiry.

Henryk Skwar (Henryk Skwarczyński). Męka stawania się Amerykaninem, 1985, 107 s., (II wyd. 1989).
Autobiograficzna opowieść emigracyjnego pisarza, podróżnika, współpracownika RWE i Głosu Ameryki.

Sprawa Grzegorza Przemyka. 1988, 48 s. Przedruk z 70. numeru „Zeszytów Historycznych”, Instytut Literacki, Paryż 1984. Na końcu książki osiem fotografii z pogrzebu. Rysunek na okładce – Maciej Cichocki.
Wiernie odtworzony przebieg zatrzymania, pobicia, śmierci i pogrzebu Grzegorza Przemyka w 1983 roku, a także relacja z pierwszego procesu w roku 1984.

Claire Sterling. Kto chciał zabić papieża?, 1982, 11 s. Artykuł znanej dziennikarki amerykańskiej
o kulisach zamachu na Jana Pawła II.

Leszek Szaruga (Aleksander Wirpsza). Przez zaciśnięte zęby, 1985, 48 s., Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Wiersze i szkice poetyckie znanego krytyka literackiego, poety i tłumacza. Projekt okładki: Wiesław Rosocha, ilustracje: Wiesław Rosocha (na stronie 25 Jarosław Markiewicz dodał reprodukcję rysunku Anny Mizerackiej) obwoluta.

Leszek Szaruga (Aleksander Wirpsza). Szkoła polska, 1984, 71 s. Cykl szkiców o literaturze polskiej. Andrzej Szczypiorski. Początek., 1986, 100 s. Głośna powieść o wojennych relacjach Polaków, Żydów, Niemców. . .

Romuald Szeremietiew. Polityka jest sztuką możliwości, 1989, 2 tomy, t.1 – 198 s., t.2 – 158 s.
Rozważania na temat polskiej polityki w XIX i XX wieku.

Piotr Szewc. Świadectwo. 1983, 12 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Projekt okładki: Jarosław Markiewicz (wykorzystana reprodukcja rysunku nierozpoznanego artysty).

Antoni Szymanek (Grzegorz Białkowski). Klęski wojenne, 1983, 16 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Projekt okładki: Jarosław Markiewicz (wykorzystana reprodukcja rysunku nierozpoznanego artysty), ilustracje: reprodukcje rycin nierozpoznanego artysty.

Andrzej Tarnawa (Maciej Łopuski). Proces trwa, 1986, 94 s. Opis procesu dowódców polskiej marynarki wojennej.

Marian Terlecki. Poszukiwany, 1983, 79 s., (II wyd. 1988, 94 s.). Wspomnienia ze stanu wojennego.

Bolesław Tomaszewski, Jerzy Węgierski. Lwowska AK, 1983, 74 s. Zarys historii lwowskiego obszaru
ZWZ AK.

Teresa Torańska. Oni, 1985, 256 s., słowo wstępne Jan Bujnowski (Krystyna Kersten). Pierwsze
wydanie bestsellerowej książki zawierającej rozmowy autorki z decydentami PRL.

Arnold J. Toynbee. Cywilizacja w czasie próby, 1988, 115 s., tłum. Wojciech Madej, 3 tom Biblioteki Aletheia.
W szkicach składających się na książkę Toynbee tropi prawdę w dwudziestu dwóch cywilizacjach poprzedzających naszą i odnosi to do aktualnych przeświadczeń.

Henryk Waniek. Dziady Berlińskie, 1986, 105 s.
Magiczna powieść znanego malarza, pisarza i krytyka sztuki.

Józef Henryk Wiśniewski. Cząstka, 1988, 51 s. Tomik poezji i prozy poetyckiej z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. projekt okładki: I. Sz.

Wiesław Wodecki. Listy do Leona, 1984, 128 s. Zbiór listów do przyjaciela, Leona Zeitmana,
wnikliwie opisujących PRL lat 80.

Władimir Wojnowicz. Trybunał, 1988, 59 s., tłum. Marek Lach (Wojciech Widłak). Dramat w trzech aktach opisujący w satyryczny sposób sowiecką rzeczywistość.

Michał Wyszomirski. Wszystko po drodze, 1986, 52 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Projekt okładki: Jarosław Markiewicz (wykorzystany 58. heksagram (TWEE) ze starochińskiej księgi transformacji).

Stefan kard. Wyszyński. Zapiski więzienne, 1983, 254 s.
Dziennik internowanego przez komunistów Prymasa Polski.

Jerzy Zagórski. Nie mrużmy powiek, 1985, 38 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. projekt okładki: Krzysztof Łada, ilustracje: Krzysztof Łada.

Wacław Zagórski (Lech Grzybowski). Wicher wolności, 1989, 377 s., oprac. graficzne autora przy współpracy Stanisława Gliwy. Dziennik z Powstania Warszawskiego. Przedruk z II wydania Polskiej Fundacji Kulturalnej, Londyn 1984.

Roman Zimand. Orwell i o nim, 1985, 72 s. Rozprawa wybitnego krytyka literackiego na temat znanego pisarza. Zawiera również przekłady z języka angielskiego i pięć szkiców G. Orwella.

Ryszard Żółtaniecki. Wypędzeni, 1988, 38 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Projekt okładki: Jarosław Markiewicz, ilustracje: reprodukcje rysunków Mateusza Kotlińskiego,

Tadeusz Żukowski. Epoka lodowcowa, 1986, 38 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.

Periodyki i prace zbiorowe:

Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. 1986, 186 s.
Rzecz o szansach pokojowej koegzystencji dwóch bliskich sobie narodów.

Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej, 1986, 135 s., tłum z jęz. ros. PAJCAW.
Zbiór tekstów najwybitniejszych filozofów rosyjskich przełomu XIX i XX wieku. Pozycja wydana w serii „Biblioteki Krytycznej” Społecznego Komitetu Nauki.

„Karta”. 1983 r., numery: 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 22-23 października 1981, 1987, 225 s.
Archiwum Solidarności. t. 9.

Krajobraz po szoku. 1989, 124 s., red. Ewa Żylińska (Anna Mieszczanek). Książka z serii „Tematy Karty”.

„Kontakt”. 1986, 101 s., red. Bronisław Wildstein.
Wybór z dziesięciu numerów „Kontaktu”, styczeń-październik 1985, nr 33-43.

„Kultura Niezależna”. nr 1–20 (wydawana w latach 1984–1986, późniejsze numery wydawane przez wydawnictwo Pokolenie, a następnie Most i PoMost).

My i Wy – Mi E´s Ti. 1986, 62 s. Tomik poezji z serii Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy. Dwujęzyczne wydanie antologii poezji polskiej i węgierskiej w trzydziestą rocznicę powstania 1956 na Węgrzech.

„Jaruzela”. nr 5, 1984, 8 s. Pismo satyryczne

Polityczni. Więźniowie polityczni w Polsce lat 1981–1986, 1986, 196 s. Zespół „Karty”, red. Andrzej Szański (Zbigniew Gluza). Zbiór wspomnień więźniów politycznych.

Przeciw dziesięciu milionom. 1983, 34 s. Analiza sytuacji „Solidarności” po wprowadzeniu stanu
wojennego.

„Wezwanie”. nr 5, 6, 7, 8, 9 (1983–1985). Niezależne pismo literackie.

Zespół „Karty”W stanie. 1984, 86 s.
Wrażenia ze stanu wojennego w opisach snów i rzeczywistości anonimowych świadków.

„ZEN” (Zeszyty Edukacji Narodowej). Stan obecny i perspektywy systemu politycznego i gospodarczego PRL, 1984.

„ZEN (Zeszyty Edukacji Narodowej). Polska lat 80. Stan środowiska przyrodniczego. 1984, 48 s.

„Ziarno” – przegląd myśli niepodporządkowanej. nr 1 i 2.

Dzięki pamięci i zapiskom Jerzego Brukwickiego udało się odtworzyć informacje o autorstwie większości grafik wykorzystanych w tomikach Warszawskiej Niezależnej Oficyny Poetów i Malarzy.
Autorem większości okładek do pozostałych pozycji wydawniczych jest Jarosław Markiewicz.
W przypadku kilkunastu grafik nie udało się odzyskać informacji o tym, kto jest ich autorem.