Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomości o śmierci naszych autorów: najpierw o tragicznej śmierci Piotra Skórzyńskiego, a wkrótce potem o śmierci Anki Kowalskiej. Pozostaną na zawsze w naszej serdecznej pamięci.