18 grudnia 2006 r.

Oświadczenie

W dniu 12 października 2006 roku, podczas konferencji organizowanej pod patronatem Marszałka województwa mazowieckiego przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa i Instytut Pamięci Narodowej zatytułowanej „Opór społeczny na Mazowszu 13 XII 1981 – 4 czerwca 1989”, doszło do wydarzenia bez precedensu. Jeden z dyskutantów, Michał Mońko, publicznie oskarżył naszego kolegę, Jarosława Markiewicza, o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa.

Jarosław Markiewicz, znakomity poeta, był w stanie wojennym współzałożycielem jednej z największych oficyn podziemnych – Wydawnictwa Przedświt. Kierował nią wraz z Wacławem Holewińskim od chwili powstania aż do upadku komunizmu w Polsce.

Jarosław Markiewicz ma, nadany mu przez Instytut Pamięci Narodowej, status pokrzywdzonego!

Michał Mońko nie poparł swych twierdzeń żadnymi dowodami. Rzucenie takiego oskarżenia na osobę, która w chwili próby wykazała się ponadprzeciętną odwagą, jest zachowaniem, wobec którego nie można przejść obojętnie, jest podłością wymagającą napiętnowania.

Oświadczamy, że Michał Mońko dopóki publicznie nie przeprosi Jarosława Markiewicza (lub nie wykaże prawdziwości swoich twierdzeń), jest osobą niegodną szacunku.

Twórcy, współpracownicy i autorzy Wydawnictwa Przedświt:

Wiesław Bieliński,
prof. Włodzimierz Bolecki,
Jerzy Brukwicki,
Krzysztof Czabański
Tomasz Dolecki,
Zbigniew Gluza,
Ewa Holewińska,
Wacław Holewiński,
Piotr Jankowski,
Tomasz Jastrun,
Andrzej Kaczyński,
dr Anna Kalinowska,
Krzysztof Karasek,
Ryszard Krynicki,
Artur Łęga,
Piotr Mitzner,
Marek Nowakowski,
Kazimierz Orłoś,
Zyta Oryszyn,
Maria Ostrowska,
Krzysztof Siemieński,
prof. Leszek Szaruga,
Alicja Wancerz-Gluza,
Henryk Waniek