W grudniu 2018 roku ukazała się książka albumowa poświęcona historii Wydawnictwa Przedświt. Składa się ona z dwóch części – pierwszą część stanowi praca monograficzna dotycząca historii wydawnictwa, autorstwa Katarzyny Wójcik, drugą część stanowią wspomnienia uczestników. Wspomnienia te pochodzą częściowo ze zbioru umieszczonego od lat na niniejszej stronie, częściowo zaś spisane zostały z niepublikowanych dotychczas nagrań audio dokonanych przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa lub zostały napisane w 2018 r. na potrzeby książki. Książka ilustrowana jest m.in. dokumentami operacyjnymi SB znalezionymi w 2016 roku przez IPN. Znajduje się wśród nich np. szczegółowy plan operacji przeprowadzonej przeciw wydawnictwu w 1988 r., wraz z nazwiskami funkcjonariuszy.

Publikacja wydana została przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa i w całości została sfinansowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Osoby zainteresowane mogą odebrać bezpłatne egzemplarze w siedzibie SWS w Warszawie (do chwili wyczerpania nakładu) lub kontaktując się z nami drogą mailową i umawiając na odbiór lub wysyłkę: przedswit.org.pl@dpoczta.pl.

Książka dostępna jest też w postaci pliku pdf:

Okładka: