Ludzie

Wydawnictwo zostało założone przez Wacława Holewińskiego i Jarosława Markiewicza, którzy stanowili organizacyjny i decyzyjny tandem.

Współpracowali z nimi (stale lub w różnym czasie) m.in.:

Wiesław Bieliński,
Jerzy Brukwicki,
Elżbieta Błaszkowska,
Maciej Cichocki,
Tomasz Dolecki,
Krzysztof Freisler,
Zdzisław Gniadek,
Ewa Holewińska,
Jerzy Ignatowski,
Piotr Jankowski,
Tomasz Kwiatkowski,
Artur Łęga,
Marek Mickiewicz,
Jerzy Ochocki,
Maria Ostrowska,
Katarzyna Platowska,
Marek Porębowicz,
Bogusław Porowski,
Krzysztof Siemieński,
Wojciech Szczygłowicz,
Paweł Zapaśnik.

W prace wydawnictwa zaangażowanych było też wiele innych osób, wśród nich kierowcy, kolporterzy, drukarze, osoby zajmujące się pracami introligatorskimi, czy użyczające mieszkań. Wszyscy narażali się na utratę pracy, aresztowanie, lub inne szykany.

Na fotografii współpracownicy i autorzy wydawnictwa.
Od lewej strony:
Bogusław Porowski, Wiesław Bieliński, Anna Kalinowska, Tomasz Dolecki, Artur Łęga (u góry) i Krzysztof Siemieński, Ryszard Holzer, Maria Ostrowska, Leszek Szaruga i Marek Nowakowski (na dole), Jerzy Brukwicki, Jarosław Markiewicz, Alicja Wancerz-Gluza, Tomasz Jastrun, Zbigniew Gluza (u góry) i Wacław Holewiński, Paweł Sowiński* (u góry), Tomasz Kwiatkowski, Paweł Zapaśnik, Ewa Holewińska.

Fotografia została wykonana w 2008 roku w czasie uroczystości z okazji 25 rocznicy powstania wydawnictwa.
Zdjęcie: Karol Kühn
* Historyk, autor prelekcji wygłoszonej w czasie uroczystości, tekst dostępny jest w dziale archiwum.