Represje

Mimo stosowania zasad konspiracji i dużej ostrożności, twórcy i współpracownicy „Przedświtu” nie uniknęli represji.
W ciągu siedmiu lat działalności Służba Bezpieczeństwa zarekwirowała trzy nakłady książek, ok. 10 ton papieru, kserograf do wykonywania matryc offsetowych, gilotynę i samochód.

● W 1984 roku aresztowano Wacława Holewińskiego (przetrzymywany był od maja do sierpnia, zwolniony przed procesem na mocy amnestii), był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, kilkakrotnie dokonano też u niego rewizji. Pozbawiono go paszportu od 1979 do 1989 r.

● W 1984 i 1988 roku zatrzymywano na 48 godzin Jarosława Markiewicza, w 1988 r. skonfiskowano mu samochód. Pozbawiono go paszportu od 1985 do 1989 r.

● W roku 1984 kolegium skazało na grzywnę Wiesława Bielińskiego.po jego ukrywaniu się po wpadce i ujawnieniu w ramach amnestii.

● W 1985 roku aresztowano Bogusława Porowskiego (więziony był od stycznia do lipca). Pozbawiono go paszportu od 1985 do 1989 r.

● W roku 1985 aresztowano Tomasza Doleckiego (przetrzymywany był od czerwca do listopada, zwolniono go przed procesem na mocy amnestii), a w roku 1988 zatrzymano na 48 godzin (kolegium). Pozbawiono go paszportu od 1985 do 1989 r.